Các văn phòng môi giới bất động sản “tháo chạy” khỏi Phú Quốc

Trước các quyết định thanh tra những sai phạm về đất đai và những quyết định về việc tạm dừng các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho đến khi Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt có hiệu lực và quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc (Kiên Giang) được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chính thức, thị trường bất động sản vốn từng “sốt” một thời gian dài tại huyện đảo này đã “mát” trở lại. Thậm chí, vì giao dịch ế ẩm, rất nhiều văn phòng môi giới bất động sản đã bắt đầu “tháo chạy” khỏi “đảo ngọc” Phú Quốc.